Regulamin

Warunki ogólne:

1. Każdy użytkownik korzystający ze strony jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

2. Korzystanie ze strony możliwe jest dla użytkowników zalogowanych jak i niezalogowanych, tylko użytkownicy zarejestrowani w serwisie i zalogowani mogą publikować mapy, oceniać je i komentować.

3. Użytkownik, który publikuje mapę na stronie musi być jej autorem, bądź jednym z autorów.

4. Użytkownik publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników.

5. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników na ramach Forum treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc w świecie rzeczywistym.

6. Zabrania się publikowania treści postrzeganych za naganne moralnie, społecznie niewłaściwych, czy też celowo obraźliwych.

7. Zabrania się publikowania tekstów reklamujących inne treści niż publikowana mapa i treści z nią związane (np: ekipa budująca mapę).

8. Na stronie obowiązuje język polski, prosimy o szanowanie naszego języka i poprawną pisownię.

9. Moderator może modyfikować treści publikowane przez użytkowników lub całkowicie je usunąć.


Zasady korzystania z serwisu:

1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze strony w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia strony, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw właściciela.

2. Fraza "mapa" zawiera w sobie wszystkie dane wypełnione w ankiecie przez użytkownika (tj. łącze do pobrania mapy, wszystkie dane tekstowe i załączniki w postaci zrzutów ekranu) i jest własnością autora mapy.

3. Wszystkie mapy udostępniane na naszej stronie są w pełni darmowe. Nigdy nie powinieneś płacić za mapę zgodnie z prawami Minecraft EULA.

4. Każda mapa na stronie posiada swojego autora, nie można ich rozpowszechniać bez jego zgody.

5. Wszelkie grafiki umieszczone na stronie oprócz zrzutów ekranu map oraz awatarów użytkowników są własnością strony MinecraftMapy.pl.

6. Na stronie obowiązuje zakaz używania nagannego słownictwa, nazw użytkowników, map i zrzutów ekranu promujące treści niemoralne. Minecraftmapy.pl zastrzega sobie również prawo do usuwania lub blokowania kont, które nie stosują się do tego regulaminu.

7. Użytkownik publikujący mapę jest odpowiedzialny za swoje dzieło, i ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z jej publikacji. Tyczy się to również zamieszczanych komentarzy, zrzutów ekranu i awatarów.

8. Użytkownik publikujący mapę zgadza się na przekierowanie strony z udostępnionym linkiem do nakładki adf.ly, która ma na celu wyświetlenie reklamy. Wszelkie środki zebrane w ten sposób przez działalność strony zostaną przeznaczone na opłaty na rzecz serwisu MinecraftMapy.pl (serwer, domeny, itp).

9. Wiadomości wysłane poprzez stronę do użytkowników mogą być w razie zgłoszenia kontrolowane przez administrację strony.


Postanowienia końcowe:

1. Właściciel dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, jednakże nie zapewnia gwarancji, że strona działać będzie bez awarii i przerw.

2. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do działalności strony, użytkownik może zgłaszać je właścicielowi poprzez wysłanie e-maila na adres [email protected].

3. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu informując o tym użytkowników oraz wymagając ponownego jego zaakceptowania. Aktualny regulamin będzie zamieszczony na stronie.

4. Serwis MinecraftMapy.pl nie jest w żaden sposób powiązany z Mojang, AB.